25 เมษายน 2562 จุฬาฯ เพาะปะการังจากสเปิร์มแช่แข็ง วิจัยสำเร็จครั้งแรกของโลก

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1552746

ยืดอายุเก็บเชลล์ทำผสมเทียมกันสูญพันธุ์

ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เม.ย. จัดแถลงข่าวร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ เรื่อง “ครั้งแรกของโลก… นักวิทย์ไทยเพาะปะการังชนิดโต๊ะแบบพุ่มด้วยสเปิร์มแช่เยือกแข็ง”

โดย รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากการที่กลุ่มการวิจัยชีววิทยาแนวปะการังประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศในปี 2549 เพาะขยายพันธุ์ปะการังจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยนำไข่และสเปิร์มปะการัง 8 ชนิด มาผสมในระบบเพาะฟัก หรือการผสมเทียม จนอนุบาลได้ 2 ปี ก็จะนำคืนสู่ทะเลแสมสาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปะการัง โดยกลุ่มวิจัยฯได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการเพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ โดยปี 2561 ก็ประสบความสำเร็จในการ นำสเปิร์มของปะการังโต๊ะแบบพุ่ม Acropora humilis มาผ่านกรรมวิธีแช่เยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว และนำกลับมาผสมใหม่กับไข่ปะการัง เป็นการทำสำเร็จครั้งแรกของโลกของปะการังโต๊ะชนิดนี้ และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติแล้วเมื่อปลายปี 2561 งานวิจัยดังกล่าวเป็นการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวไต้หวันด้วย ความสำเร็จของการนำสเปิร์มปะการังมาผ่านกรรมวิธีการแช่เยือกแข็งนั้น จะช่วยเก็บรักษาสเปิร์มได้นานขึ้น และสามารถนำมาผสมกับไข่ปะการังได้ใหม่ในช่วงเวลาและฤดูกาลที่ต้องการและเหมาะสมต่อไป

ด้าน รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ กล่าวว่า ปะการังโดยทั่วไปมีการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศเพียงปีละครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ ไข่และสเปิร์มออกมาผสมกันในมวลน้ำ กลุ่มการวิจัยฯได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ โดยเก็บเซลล์สืบพันธุ์ปะการังที่ถูกปล่อยออกมาตามธรรมชาติ แล้วนำไปปฏิสนธิโดยการผสมเทียมเพื่อเพาะฟักในระบบเพาะฟักปะการัง แต่ละปี จุฬาฯ สามารถผลิตปะการังได้ 3,000-4,000 กิ่งต่อปี แต่ปัจจุบันอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดปะการังฟอกขาว ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ และผสมกันตามธรรมชาติเองได้ และปะการังไม่สวยอย่างในอดีต อีก 30 ปีข้างหน้า ปะการัง 90% ทั่วโลกจะอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จึงต้องช่วยฟื้นฟูนำเทคนิคใหม่มาใช้ การเก็บสเปิร์มโดยการแช่เยือกแข็งนั้น เป็นการเก็บรักษาเซลล์ภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัด เช่น -196 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บเซลล์ได้ถึง 20 ปี และนำมาผสมพันธุ์ปะการังได้ปีละหลายครั้ง รวมทั้งป้องกันการสูญพันธุ์ของปะการังอีกด้วย โดยการผสมเทียมนี้ทำให้มีอัตราการปฏิสนธิของปะการัง ถึง 98% ขณะที่การผสมกันเองโดยธรรมชาติโอกาสรอดเพียง 0.01%.